Att få reda på sanningen svider mer än att leva i ovisshet!

Vår relation är som en katt o råtta lek. Ju mer jag springer desto roligare tycker du det är.